Adresa: Junija Palmotića 37/I
10 000 Zagreb
Tel. 1: 01/4873 663
Tel. 2: 01/4873 213
Tel. 3: 01/4835 729
Fax: 01/4835 730
E-mail:
info@odvjetnicki-ured-musulin.hr
Kontakt
Radno vrijeme ureda
Ponedeljak: 15:00-17:00
Utorak: 15:00-17:00
Srijeda: 15:00-17:00
Četvrtak: 15:00-17:00
Ponedeljak: 9:00-17:00
Utorak: 9:00-17:00
Srijeda 9:00-17:00
Četvrtak 9:00-17:00
Petak 9:00-15:00
Primanje stranaka

Odvjetničko društvo Musulin i suradnici zastupa radnike i poslodavce u postupcima priznanja ozljeda na radu pred nadležnim tijelima (npr. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Upravni sud) i postupcima zbog ozljede na radu (npr. radi naknade štete) pred osiguravajućim društvima i sudovima.

U slučaju ozljede na radu, poslodavac je obvezan popuniti prijavu o ozljedi na radu i istu podnijeti Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje koji će odlučiti o priznanju ozljede na radu. Takva odluka Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje se može oporiti pravnim lijekovima, odnosno u sudskom postupku pred nadležnim Upravnim sudom, a budući je ista vrlo bitna za prava i obveze radnika i poslodavca. Također, zbog ozljede na radu radnik može ostvariti prava na naknadu štete koja mu je zbog predmetne ozljede nastala.

Blaženka Musulin kao odvjetnik za ozljede na radu ima znatno iskustvo u vođenju upravo takvih predmeta, posebno u postupcima priznavanja ozljede na radu te utvrđivanja odgovornosti i visine štete koju trpi radnik nakon zadobivene ozljede na radu (npr. razlika plaće i bolovanja, dodaci na plaću i gubitak prihoda radi ozljeđivanja, naknada štete zbog ozljede na radu i sl.).