Adresa: Junija Palmotića 37/I
10 000 Zagreb
Tel. 1: 01/4873 663
Tel. 2: 01/4873 213
Tel. 3: 01/4835 729
Fax: 01/4835 730
E-mail:
info@odvjetnicki-ured-musulin.hr
Kontakt
Radno vrijeme ureda
Ponedeljak: 15:00-17:00
Utorak: 15:00-17:00
Srijeda: 15:00-17:00
Četvrtak: 15:00-17:00
Ponedeljak: 9:00-17:00
Utorak: 9:00-17:00
Srijeda 9:00-17:00
Četvrtak 9:00-17:00
Petak 9:00-15:00
Primanje stranaka

Područje rada


OBVEZNO PRAVO
• Pripremanje  i sastavljanje zahtjeva za naknadu štete od prometne i pomorske nesreće
• Podnošenje zahtjeva za naknadu štete (npr. zbog ozljeđivanja u padovima, ozljedama na radu, kod ugriza pasa, neispunjenja ugovornih obveza, itd.)
• Podnošenja zahtjeva za naknadu štete društvima za osiguranje i zastupanje pred društvima za osiguranje
• Podnošenje tužbe i zastupanje u sudskim postupcima iz područja naknade štete
• Podnošenje tužbe i zastupanje u sudskim postupcima protiv banaka zbog preplaćenih kamata (npr. ugovori o stambenom kreditu u CHF-u)
• Zastupanje u regresnim postupcima

RADNO PRAVO
• Zastupanje radnika i poslodavaca u radnim sporovima
• Sastavi ugovora o radu i menadžerskih ugovora
• Otkazi i raskidi ugovora o radu
• Priprema organizacijskih dokumenata poslodavaca (npr. pravilnik o radu, kolektivni ugovori, itd.)

RJEŠAVANJE SPOROVA
• zastupanje u parničnim postupcima (npr. postupak isplate neisplaćene otpremnine, povrede ugovornih obveza, itd.)
• zastupanje u izvanparničnim postupcima (npr. postupak priznanja strane sudske odluke, itd.)
• zastupanje u postupcima arbitraže i mirenja
• podnošenje ustavne tužbe i zastupanje pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske
• podnošenje tužbe i zastupanje u postupku pred Europskim sudom za ljudska prava u Strasbourgu i Sudom Europske unije


PREKRŠAJNO PRAVO
• Podnošenje prigovora, odnosno pravnih lijekova protiv prekršajnih naloga i obveznih prekršajnih naloga (npr. kojim se oduzima vozačka dozvola zbog počinjenog prekršaja)
• Zastupanje u prekršajnom postupku pred sudom

KAZNENO PRAVO
• Obrana u predmetima prometnih kaznenih djela (npr. kazneno djelo izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu)
• Zastupanje oštećenika u predmetima prometnih kaznenih djela

UPRAVNO PRAVO
• Zastupanje u općem upravnom postupku pred javnopravnom tijelima (npr. podnošenje žalbe na odluku prvostupanjskog tijela kojim se odbija priznanje invaliditeta)
• Podnošenje upravnih tužbi i zastupanje u upravnim sporovima (npr. upravna tužba radi priznavanja ozljede na radu)
• Statusna pitanja stranaca (npr. državljanstvo, dozvole za boravak i rad, itd.)

NEKRETNINE
• Ispitivanje prava vlasništva za kupca nekretnine
• Ispravljanje zemljišnoknjižnog stanja nekretnina (npr. brisanje tereta)
• Sastav ugovora vezanih za stjecanje ili opterećenje nekretnine (npr. ugovor o kupoprodaji, ugovor o zasnivanju založnog prava)
• Sastav ugovora o građenju
• Zastupanje u postupcima vezanim za stjecanje i opterećenje nekretnina (npr. darovanje, plodouživanje) te provođenje potrebnih upisa u zemljišne knjige i druge registre
• Postupci dubinskog pravnog snimanja nekretnine

OVRŠNO PRAVO
• Prisilno ostvarenje tražbina/naplata nepodmirenih potraživanja
• Osiguranje tražbina
• Zastupanje u ovršnim postupcima

STEČAJNO PRAVO
• Predlaganje otvaranja stečajnog postupka
• Prijavljivanje potraživanja u stečajnu masu i zastupanje u stečajnim postupcima (npr. u slučaju nepodmirenih potraživanja)

PRAVO TRGOVAČKIH DRUŠTAVA
• Osnivanje trgovačkih društava i drugih pravnih osoba
• Priprema i provođenje statusnih promjena društva
• Zastupanje u registarskim postupcima pred nadležnim tijelima
• Sastavljanje statuta, poslovnika i drugih akata i odluka društva
• Savjetovanje u vezi s ostvarivanjem upravljačkih i imovinskih prava u društvu
• Pravno snimanje trgovačkih društava

ZAŠTITA PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA I AUTORSKOG PRAVA
• Sastav pravnih mišljenja i ugovora iz područja intelektualnog vlasništva i autorskog prava
• Pretraživanje i registracija žigova i industrijskog dizajna
• Praćenje važenja registriranih žigova, industrijskog dizajna te produživanje njihova važenja
• Ostvarivanje zaštite svih prava iz područja intelektualnog vlasništva
• Pravno savjetovanje i usluge vezane uz Internet domene

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
• pravno savjetovanje vezano za pitanje zaštite osobnih podataka (prikupljanje, obrada te prijenos osobnih podataka) u Republici Hrvatskoj i inozemstvu
• pravno usklađenje s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka ("GDPR")

NASLJEDNO PRAVO
• Sastavljanje ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju
• Sastavljanje privatnih oporuka
• Sastavljanje isprava iz područja nasljednog prava (npr. ugovori o ustupu i raspodjeli imovine za života)
• Zastupanje u ostavinskim postupcima