Adresa: Junija Palmotića 37/I
10 000 Zagreb
Tel. 1: 01/4873 663
Tel. 2: 01/4873 213
Tel. 3: 01/4835 729
Fax: 01/4835 730
E-mail:
info@odvjetnicki-ured-musulin.hr
Kontakt
Radno vrijeme ureda
Ponedeljak: 15:00-17:00
Utorak: 15:00-17:00
Srijeda: 15:00-17:00
Četvrtak: 15:00-17:00
Ponedeljak: 9:00-17:00
Utorak: 9:00-17:00
Srijeda 9:00-17:00
Četvrtak 9:00-17:00
Petak 9:00-15:00
Primanje stranaka
Odvjetničko društvo Musulin i suradnici d.o.o. zastupa potrošače u postupcima protiv banaka zbog ugovora o kreditu u CHF-u koji sadrže ništetne odredbe o promjenjivoj kamatnoj stopi i valutnoj klauzuli.

Svakako je potrebno imati u vidu činjenicu da se kolektivni postupak za zaštitu potrošača primjenjuje na ugovore o kreditu u CHF-u sklopljene u razdoblju do kraja 2008.g., odnosno takvi potrošači bi mogli ostvariti pravo na povrat preplaćenih anuiteta, zbog čega je potrebno pokrenuti pojedinačne sudske postupke protiv banaka.

Važno je uzeti u obzir i pravno shvaćanje Vrhovnog suda Republike Hrvatske od 31.1.2020.g. prema kojem se pomiče početak tijeka zastare zahtijevanja povrata ispunjenog u korist stranke koja je ispunila ništetni ugovor o kreditu. Prema tom shvaćanju zastara počinje teći od trenutka pravomoćnosti odluke kojom je utvrđena ništetnost ugovora, što prema nekim tumačenjima znači da oni koji nisu pravovremeno (do 13.6.2019.g.) tužili preplatu anuiteta zbog ništetne odredbe o promjenjivoj kamatnoj stopi, isto mogu i nadalje ostvariti.

Imajući u vidu prethodno navedeno, potrošači koji su s bankom na koju se primjenjuje kolektivna presuda za zaštitu potrošača sklopili ugovor o kreditu u CHF-u, u pravilu putem odvjetnika, trebaju pokrenuti pojedinačne restitutcijske postupke s ciljem povrata preplaćenih iznosa.