Musulin & suradnici

O nama

Odvjetničko društvo Musulin i suradnici je pouzdano odvjetničko društvo u obiteljskom vlasništvu koje pruža pravnu pomoć domaćim i stranim pravnim i fizičkim osobama, pri čemu je upravo dosljednost u pružanju visoke razine pravne pomoći i osobni individualni pristup osigurao dugoročni odnos s mnogim našim klijentima.

Odvjetničko društvo Musulin i suradnici nastavlja više od 25 godina uspješnog rada odvjetnika Blaženke Musulin, odnosno Odvjetničkog ureda Musulin iz Zagreba.

Odvjetničko društvo Musulin i suradnici pruža pravnu pomoć iz područja obveznog, radnog, trgovačkog, prekršajnog i kaznenog prometnog te upravnog prava. Također, pravnim i fizičkim osobama pruža pravnu podršku i pomoć u rješavanju sudskih i ostalih sporova, naplatama potraživanja, pomoć pri kupoprodaji nekretnina i razvoju projekata te ostalim područjima iz područja rada i djelovanja.

Tim Odvjetničkog društva Musulin i suradnici čini 6 diplomiranih pravnika, odnosno magistra prava, od čega su dva partnera društva. Uz pravnike, u društvo je zaposleno i administrativno osoblje.

Odvjetnik Blaženka Musulin stručni je vanjski suradnik za više stručnih pravnih časopisa za koje piše pravna mišljenja i članke te je dugogodišnji aktivni sudionik tribina Kluba pravnika, koje se održavaju jednom mjesečno. Odvjetnik Blaženka Musulin ima dugogodišnje iskustvo u područjima obveznog prava, a osobito postupcima naknade štete, kako u predmetima prometnih nesreća, tako i ozljeda na radu i drugih ozljeda koje mogu nastati, npr. na putu na posao, u trgovačkim centrima, na sportskim događanjima ili godišnjem odmoru. Zastupa u svim postupcima povezanim s gore navedenim, a to su postupci priznanja ozljeda na radu i prava iz radnog odnosa, prekršajni postupci radi prometa, te području upravnog i kaznenog prometnog prava.

Dominik Musulin, odvjetnik u Odvjetničkom društvu Musulin i suradnici, ima višegodišnje iskustvo u pružanju pravne pomoći stranim i domaćim pravnim i fizičkim osobama u području radnog i trgovačkog prava, prekršajnog prava, prava u vezi nekretnina i naplate potraživanja. Uz pružanje pravnih savjeta i zastupanje na sudu, odvjetnik Dominik Musulin kolumnist je časopisa Zaštita te piše i objavljuje stručne članke u ostalim relevantnim stručnim časopisima, a čime doprinosi razvoju prava i pravne znanosti.

Odgovornost, znanje, pouzdanost, fleksibilnost, iskustvo i neposredan pristup u rješavanju svakog pojedinog predmeta su razlozi zbog čega se mnoge stranke, odnosno fizičke osobe, obrtnici te domaće i strane pravne osobe, odlučuju potražiti pravnu pomoć od strane Odvjetničkog društva Musulin i suradnici.

Naša web stranica koristi samo neophodne kolačiće nužne za rad i korištenje značajki web stranice. Our website uses only the cookies necessary for operation and use of the features of the website.