Musulin & suradnici

Stacks Image 101
Blaženka Musulin, odvjetnik i partner u Odvjetničkom društvu Musulin i suradnici ima više od 25 godina iskustva rada i zastupanja klijenata u područjima obveznog prava i radnog prava, a osobito postupcima naknade štete, kako u predmetima prometnih nesreća, tako i ozljeda na radu i drugih ozljeda koje mogu nastati, npr. na poslu, na putu na posao, u trgovačkim centrima, na sportskim događanjima ili godišnjem odmoru.

Također, Blaženka Musulin je stručni vanjski suradnik za više stručnih pravnih časopisa za koje redovito piše pravna mišljenja i članke prvenstveno iz tema osiguranja i naknade štete.

Odvjetnica pruža pravne savjete i zastupa pravne i fizičke osobe u postupcima naknade štete, upravnog prava, radnog prava te fizičke osobe u postupcima priznanja ozljeda na radu i prava iz radnog odnosa, prometnim prekršajnim postupcima te postupcima iz domene kaznenog prometnog prava.

Naša web stranica koristi neophodne kolačiće nužne za rad web stranice.
Our website uses cookies necessary for operation and use of the website.