ODVJETNIČKO DRUŠTVO MUSULIN I SURADNICI

Naknada štete u praksi

Postupci radi naknade štete koji se najčešće pojavljuju u praksi su:

- naknada štete koju potražuje oštećeni, odnosno onaj koji je pretrpio imovinsku i neimovinsku štetu u prometnoj nesreći (npr. šteta na vozilu, neimovinska šteta zbog zadobivenih tjelesnih ozljeda u prometnoj nesreći i sl.). Takvu naknadu štete oštećeni u pravilu ostvaruje od osiguranja krivca prometne nesreće. Pritom treba imati u vidu kako osiguranja djeluju tržišno, te im je cilj u svakom šteti proći što bolje i platiti manju naknadu oštećenom. Upravo zbog navedenog oštećeni često angažiraju stručnu pomoć u svojim predmetima, a s ciljem stjecanja naknade koja im pripada.

- naknada štete zbog ozljede na radu je naknada imovinske i neimovinske štete koju radnik pretrpi zbog ozljede na radu (npr. ozljeda prilikom izvođenja radnog zadatka, pad sa skele i sl.). Predmetnu naknadu ozlijeđeni radnik može ostvariti neposredno od poslodavca ili osiguranja poslodavca, ovisno o okolnostima slučaja.

- naknada štete zbog ozljede na radu pomorca su zbog same naravi posla i okolnostima u kojima se radi česte u praksi, pritom pomorac ostvaruje pravo na naknadu imovinske i neimovinske štete sukladno primjenjivim posebnim propisima od strane poslodavca, odnosno brodara i drugih solidarno odgovornih subjekata.

- naknada štete zbog ozljede djeteta u vrtiću, igraonicama i sl., može se ostvariti od strane osiguranja ili neposredno od onoga kome je dijete povjereno. Pritom se može ostvariti pravo na imovinsku i neimovinsku štetu koja je nastala, odnosno onoga što je dijete pretrpjelo zbog predmetne situacije.

- naknada štete zbog povrede ugovora ili ugovornih obveza. U poslovanju se događaju situacije zbog koji dolazi do neispunjenja ugovornih obveza, povrede ugovora, zakašnjenja u ispunjenju ugovora, neurednom ispunjenju ugovora, a predmetne okolnosti mogu rezultirati pravu na naknadu štete koja je zbog navedenoga nastala.

Važno je imati u vidu kako je Vrhovni sud Republike Hrvatske na sjednici građanskog odjela u lipnju 2020. zauzeo pravno shvaćanje da se za 50% povećavaju Orijentacijski kriteriji i iznosi za utvrđivanje visine pravične novčane naknade nematerijalne štete doneseni 2002. godine, sve s primjenom ubuduće na sve parnične postupke u tijeku, što znači da se u postupcima naknade štete primjenjuju povećani iznosi za isplatu pravične naknade na ime neimovinske štete.

Stojimo Vam na raspolaganju.

Odvjetničko društvo Musulin i suradnici

Naša web stranica koristi neophodne kolačiće nužne za rad web stranice.
Our website uses cookies necessary for operation and use of the website.