Musulin & suradnici

Vrhovni sud zauzeo stav o prekovremenim satima za zdravstvene radnike zbog čega se može ostvariti pravo na naknadu

Vrhovni sud Republike Hrvatske je na sjednici građanskog odjela održanog 9.12.2019.g. radi ujednačavanja sudske prakse zauzeo shvaćanje da zdravstveni radnici za vrijeme važenja Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (NN broj 143/13 i 96/15) koji u redovnom radu imaju pravo na uvećanje plaće za posebne uvjete rada i pravo na uvećanje plaće za iznimnu odgovornost za život i zdravlje ljudi, imaju pravo na dodatke za sate ostvarene u prekovremenom radu.

Slijedom navedenoga, zaposlenici u djelatnosti zdravstva kojima nisu obračunati dodaci na prekovremene sate rada (a što su u pravilu svi zaposlenici u djelatnosti zdravstva), ostvaruju pravo na isplatu istih od poslodavaca za posljednjih 5 godina, a koliko sukladno Zakonu o radu iznosi zastara tražbina iz radnog odnosa.

Visina naknade za neisplaćene dodatke na prekovremene sate u prvom redu ovisi o radnom mjestu te broju odrađenih prekovremenih sati, a ista može varirati od nekoliko tisuća kuna do više desetaka tisuća kuna.

Predmetna naknada se može ostvariti u sudskom postupku protiv poslodavca (npr. bolnice u kojoj ste zaposleni).

Naša web stranica koristi neophodne kolačiće nužne za rad web stranice.
Our website uses cookies necessary for operation and use of the website.