Musulin & suradnici

Vrhovni sud zauzeo stav o prekovremenim satima za zdravstvene radnike

Vrhovni sud Republike Hrvatske je na sjednici građanskog odjela održanog 9.12.2019.g. radi ujednačavanja sudske prakse zauzeo shvaćanje da zdravstveni radnici za vrijeme važenja Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (NN broj 143/13 i 96/15) koji u redovnom radu imaju pravo na uvećanje plaće za posebne uvjete rada i pravo na uvećanje plaće za iznimnu odgovornost za život i zdravlje ljudi, imaju pravo na dodatke za sate ostvarene u prekovremenom radu.

Slijedom navedenoga, zaposlenici u djelatnosti zdravstva kojima nisu obračunati dodaci na prekovremene sate rada, ostvaruju pravo na isplatu istih od poslodavaca za posljednjih 5 godina, a koliko sukladno Zakonu o radu iznosi zastara tražbina iz radnog odnosa, koje pravo u pravilu trebaju ostvariti u sudskom postupku.