ODVJETNIČKO DRUŠTVO MUSULIN I SURADNICI

Dostupna pravna praksa zauzela stav o pravu na razliku plaće zbog neuvećanja osnovice

Sindikati javnih i državnih službi te Vlada RH su 2006. g. sklopili su Sporazum o visini osnovice za izračun plaće iz kojeg je proizlazilo da će osnovica za izračun plaća rasti za 6 % godišnje u 2007.g., 2008.g. i 2009.g.

Dana 26. listopada 2011. Vlada RH i Sindikat javnih službi sklopili su Izmjene i dopune Dodatka Sporazumu o osnovici za plaće u javnim službama. U članku III. Izmjena i dopuna Dodatka Sporazumu o osnovici za plaću u javnim službama sklopljenog dana 26. listopada 2011. ugovoreno je da će osnovica za obračun plaća iznositi 5.415,37 kn bruto za mjesec u kojem službeni pokazatelj Državnog zavoda za statistiku RH ukaže na poboljšanje stanja odnosno rast međugodišnjeg realnog tromjesečnog BDP-a za dva tromjesečja uzastopno (a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine) prosječno dva ili više % (mjereno aritmetičkom sredinom dvije stope realnog rasta međugodišnjeg tromjesečnog BDP-a dva uzastopna tromjesečja) i primjenjivat će se iza toga do prve sljedeće promjene prema izmjenama i dopunama.

Predmetne Izmjene i dopune Dodatka Sporazumu o osnovici za plaće u javnim službama od 26. listopada 2011. prihvaćene su i u formi Arbitražne odluke od 7. prosinca 2011. u kojoj je navedeno da se član III. mijenja i glasi: osnovica za obračun plaće u javnim službama iznosit će 5.415,37 kn bruto za mjesec u kojem službeni pokazatelji Državnog zavoda za statistiku RH ukažu na poboljšanje stanja, odnosno rast međugodišnjeg realnog tromjesečnog BDP-a za dva tromjesečja uzastopno u odnosu na isto razdoblje prethodne godine prosječno 2 ili više posto, mjereno aritmetičkom sredinom dvije stope realnog rasta međugodišnjeg tromjesečnog BDP-a dva uzastopna tromjesečja, te će se primjenjivati iza toga do prve sljedeće promjene prema tim Izmjenama i dopuna. Sud je zauzeo stav da takve izmjene i dopune Dodatka Sporazum o osnovici plaće predstavljaju važeći kolektivni ugovor, pa se isto treba primijeniti prilikom izračuna plaće (tako npr. Županijski sud u Zagrebu poslovni broj Gž R-654/2019).

Slijedom navedenoga, dostupna pravna praksa je zauzela stav o pravu javnih službenika (npr. djelatnika u zdravstvu, školstvu i sl.) na osnovicu plaće u iznosu od 5.415,37 kn u razdoblju od prosinca 2015.g. do siječnja 2017.g., dok je isplaćivana plaća prema osnovici u iznosu od 5.108,84 kn. Razlika plaće se može ostvariti u sudskom postupku.

Naša web stranica koristi neophodne kolačiće nužne za rad web stranice.
Our website uses cookies necessary for operation and use of the website.