Musulin & suradnici

Hanfa utvrdila kako je 9 leasing društava u Hrvatskoj primateljima leasinga neosnovano obračunalo veće kamatne stope

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) je dana 22.4.2021. na svojim internetskim stranicama objavila kako je potaknuta utvrđenim nezakonitostima i nepravilnostima pri izračunu kamatnih stopa utvrđenima u nadzoru provedenom prošle godine nad društvom Raiffeisen leasing, pokrenula izvanredni postupak nadzora nad vodećim leasing društvima.
 
Nadzor Agencije odnosio se prvenstveno na izračun kamatnih stopa u razdoblju od 2008. do 2020. godine, te je utvrđeno kako su u tom razdoblju leasing društva jednostrano mijenjala kamatnu stopu u ugovorima o leasingu na štetu primatelja leasinga, a za što nisu imala jasnu pravnu osnovu niti opravdan razlog te o tim izmjenama nisu obavještavala primatelje leasinga na prikladan način. Prema procjenama agencije, nepravilnostima je obuhvaćeno čak više od 50 tisuća ugovora o leasingu.
 
Popis leasing društava kod kojih je utvrđena povreda je sljedeći:
BKS – leasing Croatia;
Raiffeisen leasing;
Erste&Steiermaerkische S-Leasing;
Impuls Leasing;
Mercedes Benz Leasing Hrvatska;
HETA Asset Resolution Hrvatska;
OTP Leasing;
PBZ-LEASING; te
UniCredit Leasing Croatia.
 
Agencija je utvrdila kako su leasing društava utjecala na visinu kamatne stope tako da su neosnovano mijenjala visinu kamatne stope ili marže, odnosno nisu usklađivala promjenjive kamatne stope s promjenama tržišnih vrijednosti referentnih kamatnih stopa, pa su primatelji leasinga tijekom trajanja ugovora platili ukupno veći iznos od onoga kojeg su trebali.
 
Slijedom navedenoga, primatelji leasinga koji su u razdoblju od 2008.g. do 2020.g. imali ili imaju sklopljen ugovor o leasingu s leasing društvima s popisa (iako postoji mogućnost da su propusti učinjeni i od strane leasing društava koja nisu na popisu) bi se trebali pisanim putem obratiti leasing društvima sa zahtjevom za povrat preplaćenih iznosa.
 
U navedenom zahtjevu oštećeni bi se trebao pozvati na odluke koje se odnose baš na to leasing društvo (takve odluke se mogu pronaći na stranicama https://www.hanfa.hr/). Primatelj leasinga bi trebao inicijalno tražiti da mu se dostavi obračun, odnosno izračun preplaćenih iznosa, odnosno povratnu informaciju leasing društva vezano za njegov ugovor o leasingu.
 
U slučaju sumnje na preplaćeni iznos, ti iznosi se mogu provjeriti na temelju početnog otplatnog plana, pregleda izmjena kamatnih stopa i popisa provedenih plaćanja po ugovoru o leasingu. Navedeni izračun je nabolje povjeriti financijskim vještacima koji rade izračune u okviru sudskih postupaka.
 
U slučaju nezadovoljstva odgovorom od strane leasing društava (npr. leasing društvo se pozvalo na zastaru), svoja prava se može tražiti u okviru sudskog postupka, pri čemu postoji mogućnost izbjegavanja zastare s pozivanje na ništetnost dijela ugovora o leasingu. Naime, u slučaju ništetnosti dijela ugovora o leasingu koji se odnosi na promjenjivu kamatnu stopu, zastara teče tek od utvrđenja ništetnosti, a sve sukladno stavu Vrhovnog suda Republike Hrvatske od 30.1.2020.g.(poslovni broj IV-47/2020-2).

Naša web stranica koristi neophodne kolačiće nužne za rad web stranice.
Our website uses cookies necessary for operation and use of the website.