Musulin & suradnici

Područje rada i praksa

I) OBVEZNO PRAVO
• Pripremanje i sastavljanje zahtjeva za naknadu štete od prometne i pomorske nesreće
• Podnošenje zahtjeva za naknadu štete (npr. zbog ozljeđivanja u padovima, ozljedama na radu, kod ugriza pasa, neispunjenja ugovornih obveza, itd.)
• Podnošenja zahtjeva za naknadu štete društvima za osiguranje i zastupanje pred društvima za osiguranje
• Podnošenje tužbe i zastupanje u sudskim postupcima iz područja naknade štete
• Podnošenje tužbe i zastupanje u sudskim postupcima protiv banaka zbog preplata anuiteta (npr. ugovori o kreditu u CHF-u)
• Zastupanje u regresnim postupcima
• Sastavljanje ugovora (npr. ugovori o poslovnoj suradnji)

II) RADNO PRAVO
• Zastupanje radnika i poslodavaca u radnim sporovima
• Sastavi ugovora o radu i menadžerskih ugovora
• Otkazi i raskidi ugovora o radu
• Zastupanje zbog neisplate plaće (npr. tužbe protiv bolnica zbog neisplate dodataka na prekovremene sate)
• Priprema organizacijskih dokumenata poslodavaca (npr. pravilnik o radu, kolektivni ugovori, itd.)
• Zastupanje u postupcima povodom ozljede na radu

III) SPOROVI
• Zastupanje u parničnim postupcima (npr. postupak isplate neisplaćene otpremnine, povrede ugovornih obveza, itd.)
• Zastupanje u izvanparničnim postupcima (npr. postupak priznanja strane sudske odluke, itd.)
• Zastupanje u postupcima arbitraže i mirenja
• Podnošenje ustavne tužbe i zastupanje pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske
• Podnošenje tužbe i zastupanje u postupku pred Europskim sudom za ljudska prava u Strasbourgu i Sudom Europske unije

IV) PREKRŠAJNO PRAVO
• Podnošenje prigovora, odnosno pravnih lijekova protiv prekršajnih naloga i obveznih prekršajnih naloga (npr. kojim se oduzima vozačka dozvola zbog počinjenog prekršaja)
• Zastupanje u prekršajnom postupku

V) KAZNENO PRAVO
• Obrana u predmetima prometnih kaznenih djela (npr. kazneno djelo izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu)
• Zastupanje oštećenika u predmetima prometnih kaznenih djela

VI) UPRAVNO PRAVO
• Zastupanje u općem upravnom postupku pred javnopravnom tijelima (npr. podnošenje žalbe na odluku prvostupanjskog tijela kojim se odbija priznanje invaliditeta)
• Podnošenje upravnih tužbi i zastupanje u upravnim sporovima (npr. upravna tužba radi priznavanja ozljede na radu)
• Statusna pitanja stranaca (npr. državljanstvo, dozvole za boravak i rad, itd.)

VII) NEKRETNINE
• Ispitivanje prava vlasništva za kupca nekretnine
• Ispravljanje zemljišnoknjižnog stanja nekretnina (npr. brisanje tereta)
• Sastav ugovora vezanih za nekretnine (npr. ugovor o kupoprodaji, ugovor o zakupu)
• Sastav ugovora o građenju
• Zastupanje u postupcima vezanim za stjecanje i opterećenje nekretnina (npr. darovanje, plodouživanje) te provođenje potrebnih upisa u zemljišne knjige i druge registre
• Postupci dubinskog pravnog snimanja nekretnine

VIII) NAPLATA
• Prisilno ostvarenje tražbina/naplata nepodmirenih potraživanja
• Osiguranje tražbina
• Zastupanje u ovršnim postupcima

IX) STEČAJNO PRAVO
• Predlaganje otvaranja stečajnog postupka
• Prijavljivanje potraživanja u stečajnu masu i zastupanje u stečajnim postupcima (npr. u slučaju nepodmirenih potraživanja)

X) DRUŠTVA
• Osnivanje trgovačkih društava i drugih pravnih osoba
• Priprema i provođenje statusnih promjena društva
• Zastupanje u registarskim postupcima pred nadležnim tijelima
• Sastavljanje statuta, poslovnika i drugih akata i odluka društva
• Savjetovanje u vezi s ostvarivanjem upravljačkih i imovinskih prava u društvu
• Pravno snimanje trgovačkih društava
• Preuzimanja i prodaja udjela u trgovačkim društvima

XI) INTELEKTUALNO I AUTORSKO PRAVO
• Sastav pravnih mišljenja i ugovora iz područja intelektualnog vlasništva i autorskog prava
• Pretraživanje i registracija žigova i industrijskog dizajna
• Praćenje važenja registriranih žigova, industrijskog dizajna te produživanje njihova važenja
• Ostvarivanje zaštite svih prava iz područja intelektualnog vlasništva
• Pravno savjetovanje i usluge vezane uz Internet domene

XII) OSOBNI PODACI
• Pravno savjetovanje vezano za pitanje zaštite osobnih podataka (prikupljanje, obrada te prijenos osobnih podataka) u Republici Hrvatskoj i inozemstvu
• Pravno usklađenje s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka ("GDPR")

XIII) NASLJEDNO PRAVO
• Sastavljanje ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju
• Sastavljanje privatnih oporuka
• Sastavljanje isprava iz područja nasljednog prava (npr. ugovori o ustupu i raspodjeli imovine za života)
• Zastupanje u ostavinskim postupcima

Naša web stranica koristi samo neophodne kolačiće nužne za rad web stranice. Our website uses only cookies necessary for operation and use of the website.