Musulin & suradnici

Vrhovni sud zauzeo stajalište o zastari u slučaju ništetnosti ugovora

Ako sklopili ugovor s bankom koji ima valutnu klauzulu u CHF-u i odredbu o jednostrano promjenjivnoj kamatnoj stopi, svakako je potrebno imati u vidu činjenicu da se kolektivni postupak za zaštitu potrošača primjenjuje na ugovore o kreditu u CHF-u sklopljene u razdoblju do kraja 2008.g., odnosno takvi potrošači bi mogli ostvariti pravo na povrat preplaćenih anuiteta, zbog čega je potrebno pokrenuti pojedinačne sudske postupke protiv banaka.

Vrhovnog suda Republike Hrvatske je 31.1.2020. objavio pravno shvaćanje prema kojem se pomiče početak tijeka zastare zahtijevanja povrata ispunjenog u korist stranke koja je ispunila ništetni ugovor o kreditu. Prema tom shvaćanju zastara počinje teći od trenutka pravomoćnosti odluke kojom je utvrđena ništetnost ugovora, što prema nekim tumačenjima znači da oni koji nisu pravovremeno (do 13.6.2019.g.) tužili preplatu anuiteta zbog ništetne odredbe o promjenjivoj kamatnoj stopi, isto mogu i nadalje ostvariti.

Imajući u vidu prethodno navedeno, potrošači koji su s bankom na koju se primjenjuje kolektivna presuda za zaštitu potrošača sklopili ugovor o kreditu u CHF-u, u pravilu putem odvjetnika, trebaju pokrenuti pojedinačne restitutcijske postupke s ciljem povrata preplaćenih iznosa.

Naša web stranica koristi neophodne kolačiće nužne za rad web stranice.
Our website uses cookies necessary for operation and use of the website.